Buckle

01

Adresa:

Str. Manastirii nr.1A, Slatina

02

Telefon:

0349/409270

03

Email

cjcpctolt@yahoo.com

REGULAMENTUL  FESTIVALULUI NAŢIONAL – CONCURS DE UMOR –  „OLTENII &... RESTU’ LUMII“  EDIŢIA a XXIII-a, Slatina  15 - 17 sept. 2017

REGULAMENTUL FESTIVALULUI NAŢIONAL – CONCURS DE UMOR – „OLTENII &... RESTU’ LUMII“ EDIŢIA a XXIII-a, Slatina 15 - 17 sept. 2017

Imprimare Email
(1 Vot)

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI S0LATINA• CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA

• CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE ŞI CULTURAL OLT

• ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE ŞI MESERII SLATINA   •   BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „ION MINULESCU“   • MUZEUL JUDEŢEAN OLT • ANSAMBLUL FOLCLORIC PROFESIONIST „ DOINA OLTULUI“

• CENTRUL CULTURAL „EUGEN IONESCU“ SLATINA

• PALATAUL COPIILOR „ADRIAN BĂRAN“ SLATINA

PARTENERI MEDIA: TELEVIZIUNI NAŢIONALE  • TELEVIZIUNEA LOCALĂ OLT Tv. • PRIMA TV. SLATINA  • T.V.R. CRAIOVA • RADIO - OLTENIA CRAIOVA • PUBLICAŢII LOCALE ŞI REGIONALE •

REGULAMENTUL

FESTIVALULUI NAŢIONAL – CONCURS DE UMOR –

„OLTENII &... RESTU’ LUMII“

EDIŢIA a XXIII-a, Slatina 15 - 17 sept.2017

            Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, în colaborare cu Consiliul Judeţean OltPrimăria Municipiului SlatinaConsiliul Local al Municipiului SlatinaŞcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina, Biblioteca Judeţeană „Ion Minulescu“Muzeul Judeţean Olt, Centrul Cultural „Eugen  Ionescu“ Slatina, Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“, Palatul Copiilor „Adrian Băran“, organizează la Slatinaa XXIII-aediţie a Festivalului – Concurs de Umor „Oltenii &... Restu’ Lumii“, în zilele de 15 - 17 sept. 2017.

          Concursul se va desfăşura pe şase secţiuni:

A. Secţiunea - CREAŢIE LITERARĂ – concurs:

- de epigrame pe teme date

- duel epigramatic cu teme date la faţa locului

- concurs de carte (epigramă; proză satirică; poezia umoristică; antologie)

B. Secţiunea - INTERPRETARE

- recitaluri dramatice – umor

C. Secţiunea -CARICATURĂ;

D. Secţiunea - FOTOGRAFIE UMORISTICĂ;

E. Secţiunea - MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE;

F. Secţiunea - FOLCLOR  

A. CREAŢIE LITERARĂ – Concurs de epigrame pe teme date - Duel epigramatic.

Pentru această secţiune concurenţii vor trimite într-un plic, sistem moto, 10 epigrameîn trei exemplare, câte 3 pentru fiecare din următoarele teme şi 4 epigrame pe teme libere:

- Teme impuse:

„Amor patriae nostra lex…..! “.

„Raiul cornoraţilor“.

- Temă liberă

Vor fi selectaţi 6 (şase) autori, care vor susţine un duel epigramatic, cu teme date la faţa locului, în cadrul unui spectacol, în aer liber sau nu, dotat cu premii „speciale“.

Se vor acorda următoarele premii :

- Marele premiu „Nicolae Fulga“ + Trofeul

- Premiul I

- Premiul II

- Premiul III

- 2 Menţiuni.

            La secţiunea concurs de carte, se va acorda un singur premiu, pentru cea mai bună carte.

Lucrările vor fi trimise pe adresa: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, str. Mănăstirii nr. 1A, Slatina, jud. Olt, cod 230019, până pe data de 05 septembrie 2017, data poştei.

Concurenţii premiaţi în cadrul secţiunii de CREAŢIE LITERARĂ vor fi anunţaţi telefonic, în timp util de organizatori, pentru a participa atât la Duelul epigramatic cât şi la festivitatea de premiere.

Lucrările premiate vor rămâne în patrimoniul C.J.C.P.C.T.C. Olt, care va avea latitudinea de a le face publice în mass-media scrisă sau vorbită, fără acordarea drepturilor de autor.

Atât coletele cât şi plicurile trimise vor conţine datele de identificare ale fiecărui concurent: Nume şi prenume, adresa, nr. telefon fix/mobil, adresa de e-mail.

- persoană de contact: Ristina Baboi, tel. 0772/078514, e-mail: ristina_rac@yahoo.com

B. INTERPRETARE – RECITALURI DRAMATICE - UMOR

Această secţiune se adresează atât studenţilor de la facultăţile de teatru de stat sau particulare, cât şi tinerilor actori profesionişti sau neprofesionişti, a căror vârstă minimă nu contează iar cea maximă poate fi un amănunt uşor neglijabil, dar al căror talent musai să irumpă şi în afara graniţelor localităţii de reşedinţă a deţinătorului.

Temele abordate vor putea fi alese din opere dramatice, clasice sau contemporane, atât din repertoriul naţional cât şi cel universal, sau din creaţii proprii, MUSAI UMORISTICE.

Timpul afectat fiecărei exprimări scenice este de maximum 20 de minute (depăşirea timpului afectat atrage după sine depunctarea concurentului).

Doritorii vor putea să se înscrie până pe data de 10 septembrie 2017 - fiecare concurent în parte, sau poate fi înscris de către instituţia pe care acesta o reprezintă -, la următoarele numere de telefon:

- 0349 / 409270 – 0349 / 409271 secretariatul CJCPCTC Olt

- 0721 / 277060 - Nicolae POPA consultant artistic în cadrul CJCPCTC Olt, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

Ulterior înscrierii telefonice/e-mail, fiecare concurent va expedia şi un scurt C.V. care să cuprindă cele mai semnificative date din biografia ante şi post revoluţionară, în care se vor regăsi:

- Numele concurentului

- Localitatea şi numele instituţiei pe care o reprezintă

- Nr. de telefon fix/ mobil, adresă de e-mail, pentru eventuale informaţii ulterioare

- Titlul recitalului – dacă este cazul

- Numele autorului/autorilor şi opera/operele din care a fost extras

- Durata recitalului

- Dacă solicită un minim de elemente de: recuzită / decor (ce anume), efecte lumini, etc., şi dacă momentul respectiv este susţinut de coloană sonoră, sau nu.

Se vor acorda următoarele premii :

- Marele Premiu - „Zefir Berzovis Ghencea“ + Trofeul Festivalului;

- Premiul I - „Gabi Antonescu“;

- Premiul II - „Paul Matiu“ ;

- Premiul III - „Radu Costel“ ;

- Premiul Special al Juriului - „Relu Vasile Monete“ ;

- Premiul Special al Publicului - „Rică Ortopelea“;

C. CARICATURĂ

La secţiunea CARICATURĂ pot participa toţi creatorii de gen, membri sau nemembri ai Uniunii Artiştilor Plastici din România, precum şi elevi ai Şcolilor de Caricatură din ţară.

Fiecare concurent poate participa cu 5 (cinci) lucrări alb-negru sau color (tuş, creion, cărbune, acuarelă, etc.), nepublicate în presă şi nepremiate la alte concursuri din ţară sau străinătate.

Lucrările vor fi expediate până cel târziu la data de 05 septembrie 2017 (data poştei) pe adresa: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, str. Mănăstirii nr. 1A, Slatina, jud. Olt, cod 230019.

Se va consemna pe plic: Pentru concursul „Oltenii &...Restu’ Lumii“, secţiunea - CARICATURĂ.

Dimensiunile lucrărilor trimise pot fi format A4 sau A3, nu alte dimensiuni inclusiv passepartout-ul.

Pe verso, vor fi înscrise numele, prenumele, adresa concurentului, numărul de telefon, adresa de e-mail, pentru eventuale informaţii ulterioare.

Cheltuielile aferente trimiterii lucrărilor vor fi suportate de concurent sau de către instituţia pe care o reprezintă.

Lucrările premiate vor rămâne în patrimoniul C.J.C.P.C.T.C. Olt, care va avea latitudinea de a le face publice în mass-media, de a le publica în broşuri sau cărţi ce vor fi editate ulterior pentru promovarea festivalului, fără acordarea drepturilor de autor.

Se vor acorda următoarele premii:

- Locul I + Trofeul;

- Locul II;

- Locul III;

- Menţiune

- persoană de contact: Ristina Baboi, tel. 0772/078514, e-mail: ristina_rac@yahoo.com .

D. FOTOGRAFIE UMORISTICĂ

În cadrul secţiunii de FOTOGRAFIE UMORISTICĂ va fi vernisată o EXPOZIȚIE INTERNAȚIONALĂ DE FOTOGRAFIE UMORISTICĂ realizată în parteneriat cu Asociația Internațională de Artă Fotografiă „EURO FOTO ART“ și cu sprijinul Clubului Fotografic „ALUTUS“ Slatina. Expoziția va fi prezentată de domnul Ștefan Toth, președintele EURO FOTO ART.

persoană de contact: Valeru Ciurea, consultant artistic în cadrul CJCPCTC Olt, telefon 0742.065379, e-mail: casaciurea@yahoo.com .

E. MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE

Pe parcursul Festivalului Naţionl – Concurs de Umor – „Oltenii &... Restu’ Lumii“ se va desfăşura şi Târgul Meşterilor Populari, în cadrul căruia sunt invitaţi să expună cei mai reprezentativi creatori populari de artă populară din zona Olteniei şi din ţară.

Înscrierile se fac în limita locurilor disponibile, la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina.

Organizatorii asigură masă şi cazare, deplasarea revenind creatorului popular sau instituţiei pe care acesta o reprezintă. Relaţii suplimentare la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina, telefon secretariat 0249/432818,şi 0731/328250 director Viorel Vivi Pintea, şi la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, telefon secretariat 0349/409270 – 271.

F. FOLCLOR

Pe durata desfăşurării Festivalului Naţional – Concurs de Umor – „Oltenii &... Restu’ Lumii“, vor susţine recitaluri cele mai reprezentative tarafuri şi ansambluri folclorice din judeţ, se va desfăşura parada portului popular, precum şi recitalul fanfarei Lyra Band.

Primirea invitaţilor se va face la Vama Oltenească de la Capul Podului ce traversează râul Olt (de-a latul şi nu de-a lungul cum aţi fi tentaţi să credeţi), de la intrarea dinspre Bănie spre Bucureşti.

NOTĂ:       Nu se admit vulgarităţi la nici una dintre secţiunile concursului.

  1. 1.Juriul concursului, format din personalităţi ale umorului românesc şi câştigători ai premiilor la ediţiile precedente ale festivalului, va acorda premii de clasament în bani, diplome şi trofee, pentru fiecare secţiune în parte.
  2. 2.Se vor acorda şi alte premii speciale din partea unor publicaţii, edituri, sponsori.
  3. 3.Organizatorii şi comisia de jurizare îşi rezervă dreptul ca, în funcţie de valoarea creaţiilor şi în urma evoluţiilor în concurs a tuturor participanţilor, să poată redistribui, sau să nu acorde toate premiile, hotărârea fiind definitivă.
  4. 4.În scopul mediatizării festivalului, organizatorii îşi rezervă dreptul de a populariza lucrările primite şi evoluţiile scenice, în presă, televiziune, internet etc., fără a acorda drepturi de autor.
  5. 5.Organizatorii asigură pe toată durata manifestării, masă şi cazare, tuturor participanţilor invitaţi.
  6. 6.Costul transportului intră în obligaţia fiecărui participant sau a instituţiei pe care acesta o reprezintă.

Organizatorii.


55179 comentarii

Lasă un comentariu

Press enter to search
Press enter to search
Buckle

The ultimate experience

The power for creating a better future is contained in the present - You create it by creating a good present.

(+1) 300 345 8000
info@buckle.pro
St New York, NY 10001

Opening Hours

Mon - Fri
9:00 am to 18:00 pm
Saturday
9:00 am to 16:00 pm
Sunday
Closed

CEO's Words

CEO

The theme is clean and crisp, yet it's genuinely sophisticated when it comes to the number of design tools offered with it and the flexibility.

CEO's Signature

Get Connected