Menu

Cursuri de antreprenoriat pentru mesterii populari

Autor: Valeru Ciurea Autor: Valeru Ciurea

În zona meşteşugurilor tradiţionale judeţul Olt are o reprezentativitate bună dacă nu chiar foarte bună în raport cu judeţele învecinate, acesta fiind unul dintre motivele pentru care zece meşteri reprezentând tot atâtea meşteşuguri din sudul și vestul județului precum și alţi doisprezece oameni din zona Vitomireşti au fost selectaţi să facă parte dintr-un program de dezvoltare a meşteşugurilor.
Primele trei luni ale anului 2013 au reprezentat pentru cei douăzeci şi doi dintre meşterii populari ai judeţului Olt oportunitatea de a participa la un curs de antreprenoriat în meşteşuguri tradiţionale, curs organizat de Fundaţia World Vision România. Cei douăzeci şi doi de meşteşugari olteni s-au alăturat unui grup de alţi 141 de meşteşugari şi pasionaţi ai artei populare din judeţele Vâlcea şi Dolj prin demersurile făcute de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Olt.
Desfӑşurate prin proiectul „Atelierul de meşteşuguri” cursurile de competenţe antreprenoriale au avut loc în judeţele Olt (Slatina şi Vitomireşti), Vâlcea (Copӑceni) şi Dolj (Argetoaia şi Bucovӑţ) şi au luat sfârşit la începutul lunii aprilie 2013. Sesiunile de instruire au pus accentul pe dobândirea cunoştinţelor de bazӑ necesare pentru administrarea unei afaceri: legislaţie şi contabilitate, scrierea unui plan de afaceri, marketing şi publicitate, accesarea de fonduri, precum şi înregistrarea şi protecţia mӑrcii de artizanat.
Dupӑ primele sӑptӑmâni de curs, participanţii au apreciat cӑ informaţiile cele mai utile au fost cele referitoare la accesarea de fonduri, marketing şi publicitate. Cei mai mulţi dintre ei nu erau familiarizați cu promovarea pe internet şi accesibilitatea acestui mediu şi sunt încântaţi cӑ în etapa viitoare a proiectului, îşi vor face cunoscute obiectele de artizanat şi pe platforma e-business “Târgul de la sat”.
Proiectul „Atelierul de Meşteşuguri“ este un program integrat de calificare, dezvoltare a competenţelor antreprenoriale, suport şi consiliere a resurselor umane, pentru dezvoltarea meşteşugurilor tradiţionale din mediul rural din regiunea Sud-Vest. Acesta s-a finalizat cu acordarea de diplome eliberate de Autoritatea Naţională pentru Calificări şi recunoscute de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei.
Beneficiile participanţilor la cursuri nu se limitează însă doar la diplomele de calificare. Ȋn perioada următoare, ei vor intra în competiţie pentru a obţine finanţarea unor planuri de afaceri, astfel că 35 dintre planurile de afaceri scrise de meşteşugari vor fi primi sprijin financiar pentru implementare.
În acelaşi timp, artizanii se vor putea informa despre noi oportunităţi de dezvoltare la cele două centre de consiliere care vor fi deschise în curând la Râmnicu Vâlcea şi Craiova, şi vor putea să se afilieze asociaţiilor profesionale nou create şi reţelei de colaborare cu pensiuni rurale.  De asemenea, îşi vor putea promova obiectele artizanale în catalogul online „Târgul de la sat”, care va fi lansat în această primăvară.
Necesitatea descoperirii de noi oportunităţi de vânzare a produselor realizate de meşterii populari precum şi necesitatea promovării pe orice cale a meşteşugurilor respective rămâne una dintre priorităţile importante ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Olt prin compartimentul de specialitate de care dispune şi prin relaţiile de colaborare pe care, de-a lungul timpului, le-a stabilit cu instituţii similare de cultură sau alte instituţii, societăţi şi ONG-uri, fie în plan naţional cât şi internaţional. Felicităm pe această cale echipa World Vision România care derulează acest proiect: Roberto Pătrăşcoiu - manager proiect, Denisa Pomană - coordonator Vâlcea, Cristina Miulescu - coordonator Craiova, Claudia Tokacs - specialist comunicare.

înapoi la partea de sus