Buckle

01

Adresa:

Str. Manastirii nr.1A, Slatina

02

Telefon:

0349/409270

03

Email

cjcpctolt@yahoo.com

Istoric

Imprimare Email
(0 voturi)

Date generale despre Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt fiinţează ca instituţie de specialitate, cu profil metodologic, având ca obiectiv principal cercetarea, conservarea şi valorificarea prin modalităţi specifice de promovare a tradiţiei şi creaţiei culturale, a patrimoniului culturii şi artei tradiţionale de pe teritoriul judeţului Olt. Este în subordinea Consiliului Judeţean Olt, abilitată în baza Hotărâri nr. 131 din 27.12.2007 a Consiliului Judeţean Olt şi îşi are sediul în localitatea Slatina. 
Înfiinţat în anul 2007, prin unificarea a două instituţii, Centrul Cultural Judeţean Olt şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Olt, noua instituţie preia atribuţiile acoperind astfel, întreaga arie culturală a judeţului Olt.
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt a dezvoltat şi întreţine o serie de relaţii cu diferite instituţii de cultură şi învăţământ atât la nivel local şi judeţean, cât şi la nivel naţional:
Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Naţional; Biblioteca Judeţeană „Ion Minulescu” Slatina, Muzeul Judeţean Olt, Muzeul de Etnografie Slatina, instituţii de învăţământ, Căminele şi Centrele Culturale din judeţ; alte organizaţii neguvernamentale care au ca scop de activitate promovarea culturii. Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovare a Culturii Tradiţionale, alte instituţii similare din România.

Obiective propuse: 
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, urmăreşte în principal realizarea următoarelor obiective:
a) oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea     nevoilor culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală;    
b) cercetarea stadiului actual al tradiţiilor şi al creaţiei populare specifice fiecărei zone etnofolclorice a judeţului;
c) protejarea şi tezaurizarea valorilor reprezentative ale creaţiei populare contemporane, constituind banca de date şi valori;
d) coordonarea metodologică a activităţii aşezămintelor culturale de nivel judeţean, respectiv cămine culturale, case de cultură, universităţi culturale;
e) elaborarea unor programe de valorificare a tradiţiilor locale şi stimularea creativităţii în toate genurile artei interpretative neprofesioniste;
f) organizarea de cursuri de educaţie civică, de educaţie permanentă precum şi cursuri de formare profesională continuă.
g) iniţierea unor proiecte de sprijinire şi afirmare a creatorilor şi performerilor tradiţiei şi creaţiei populare autentice, pentru protecţia acestora împotriva denaturărilor şi falsificărilor;
h) elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă;
i) conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;
j) păstrarea şi cultivarea specificului zonal precum şi promovarea turismului cultural de interes local;
k) stimularea creativităţii şi talentului;
l) revitalizarea şi promovarea meseriilor şi îndeletnicirilor tradiţionale şi susţinerea celor care le practică (meşteri populari şi mici meseriaşi, etc.);
m) organizarea şi desfăşurarea evenimentelor culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii şi altele asemenea;
n) cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative neprofesioniste în toate genurile: muzică, coregrafie, teatru, etc.;
o) desfăşurarea unor programe adecvate intereselor şi preocupărilor locuitorilor, de petrecere a timpului liber, valorificând şi obiceiurile tradiţionale din comunitatea respectivă;
p) antrenarea cetăţenilor în activitatea de cunoaştere, ocrotire şi întreţinere atât a mediului natural, cât şi a mediului cultural tradiţional;
q) dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional.
          
Principiile după care se guvernează activitatea:

a) Promovarea libertăţii de creaţie
b) Asigurarea autonomiei actului cultural;
c) Respectarea şi promovarea valorii;
d) Şanse egale şi asigurarea accesului liber la cultură fără nicio îngrădire;
e) Imparţialitate politică;


Atribuţiile:
a) coordonează şi îndrumă din punct de vedere metodologic, în plan judeţean, activitatea aşezămintelor culturale;
b) sprijină activitatea aşezămintelor culturale în domeniul formării formatorilor şi a perfecţionării personalului de specialitate;
c) editează şi difuzează publicaţii în domeniul educaţiei permanente pentru reţeaua judeţeană a aşezămintelor culturale;
d) realizează programe de educaţie permanentă în parteneriat cu instituţiile de specialitate din ţară şi din străinătate;
e) iniţiază şi sprijină proiecte şi programe de promovare a obiceiurilor şi tradiţiilor populare;
f) propune zone de obiceiuri şi tradiţii populare protejate din cadrul judeţului;
g) efectuează studii şi cercetări privind obiceiuri, tradiţii populare şi meşteşuguri tradiţionale;
h) iniţiază şi aplică programe pentru conservarea şi protejarea obiceiurilor, tradiţiilor populare şi meşteşugurilor tradiţionale;
i) asigură asistenţă de specialitate şi organizează cursuri de perfecţionare pentru personalul încadrat în aşezămintele culturale care funcţionează la nivel local, cu avizul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Olt.
j) educarea ştiinţifică şi artistică a publicului, prin programe specifice;
k) elaborarea şi editarea de studii, publicaţii şi materiale documentare;
l) colaborarea cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, fundaţii, universităţi române şi străine, în vederea cunoaşterii şi afirmării valorilor culturii şi civilizaţiei româneşti;
m) îmbogăţirea patrimoniului instituţiei prin donaţii, achiziţii, organizarea de tabere de creaţie şi expoziţii de artă, şi alte forme;
n) acreditarea formaţiilor şi ansamblurilor artistice profesioniste;


Mai multe din această categorie: Conducere »

2823 comentarii

Lasă un comentariu

Press enter to search
Press enter to search
Buckle

The ultimate experience

The power for creating a better future is contained in the present - You create it by creating a good present.

(+1) 300 345 8000
info@buckle.pro
St New York, NY 10001

Opening Hours

Mon - Fri
9:00 am to 18:00 pm
Saturday
9:00 am to 16:00 pm
Sunday
Closed

CEO's Words

CEO

The theme is clean and crisp, yet it's genuinely sophisticated when it comes to the number of design tools offered with it and the flexibility.

CEO's Signature

Get Connected